Manteniment

Amb la finalitat d’evitar futures avaries i costos innecessaris en l’ús habitual de les portes automàtiques i els motors respectius, és recomanable fer manteniments periòdics de la instal·lació.

En Instalaciones y Mantenimientos BIOT en som conscients i és el motiu pel qual oferim un servei íntegre per a instal·lacions de tot tipus de portes automàtiques i motoritzacions.

Oferim dos tipus de contractes de manteniment. El primer es tracta d’un contracte bàsic (contracte BASIC) i el més econòmic, que inclou les revisions periòdiques i la mà d’obra en les reparacions que puguen fer-se.

En el segon tipus de contracte oferim un servei més complet (contracte TOT RISCPREMIUM), en el qual s’inclouen les revisions periòdiques, la mà d’obra i els materials que s’usen en les reparacions i un servei de monitoratge i vigilància de la instal·lació les 24 hores del dia per a poder identificar amb antelació qualsevol problema.

Serveis PREVENT

BASIC

TOT RISC-PREMIUM

Revisions periòdiques
Mà d’obra en reparacions
Materials
Servei de monitoratge o vigilància de la instal·lació 24 hores al día, durant els 365 dies de l ‘any

Contacteu amb nosaltres

Contacteu amb nosaltres

Contacteu amb nosaltres